Sestava RCA 2013-2015
Napsal PF   
01.11.2012
Vážení kolegové piloti,
dovolujeme si zde zveřejnit novou sestavu RCA pro roky 2013 až 2015.  Za její přípravu a prodiskutování s Vámi patří velký dík Vaškovi Řípovi (VR technik Ústí nad Labem).

Ke stažení v .pdf
pdf rca2013pdf      pdf rca 2013textpdf
rca2013.jpg


SESTAVA RCA (2013-2015)

Start
Nehodnotí se.

1. Golfový míček s půlvýkruty
Model z normálního letu ve spodní letové hladině, přejde 1/8 přemetu do stoupání 45 stupňů, v ose letového prostoru provede půlvýkrut, výdrž, ¾ tlačeného přemetu, výdrž, v ose letového prostoru provede půlvýkrut, výdrž, 1/8 přemetu do vodorovného letu ve spodní letové hladině.
Koeficient 4.

2. Dvojitý zvrat, 2/4 výkrutu
Model v letu na zádech přeletí osu letového prostoru, provede 2 doby čtyřdobého výkrutu, na to naváže bez výdrže polovinou tlačeného přemetu, v letu na zádech přeletí osu letového prostoru, provede 2 doby čtyřdobého výkrutu, na to naváže bez výdrže polovinou taženého přemetu, odletí na zádech ve stejné letové hladině, ve které vstoupil do obratu.(Výška obratu by měla být stejná, jako délka vodorovných úseků)
Koeficient 3.

3. Souvrat s 3/4 výkrutu nahoru a1/4 dolů
Model z normální polohy provede ¼ přemetu, výdrž, tři čtvrtě výkrutu (najednou), výdrž, souvrat (směr není předepsaný), v klesání výdrž, čtvrtvýkrut v polovině kolmého klesání, výdrž, 1/4 normálního přemetu, vyletí v normální poloze ve stejné letové hladině, jako vstoupil do obratu.
Koeficient 3.  

4. Pomalý výkrut v úhlu 45 stupňů
Model z normálního letu ve spodní letové hladině, přejde 1/8 přemetu do stoupání 45 stupňů, výdrž, v ose letového prostoru provede pomalý výkrut (3-5s), výdrž, 1/8 tlačeného přemetu přejde do normálního letu v horní letové hladině.
Koeficient 3.

5. Číslice 9, ze zad s půl výkrutem
Model v letu na zádech, ve střední letové hladině, přeletí osu letového prostoru, provede 3/4 tlačeného přemetu, výdrž, v letu kolmo dolů ve svislé ose provede ve středu prostoru půlvýkrut, výdrž, ¼ taženého přemetu přejde do normálního letu ve spodní letové hladině.
Koeficient 3.


6. Střídavě dvě doby čtyřbodového výkrutu
Model z normálního letu provede 2 doby čtyřdobého výkrutu, na ně naváže 2 dobami čtyřdobého výkrutu v opačném směru.
Koeficient 3.
 

7. Čtverec nakoso v první a třetí straně půlvýkrut
Model z normálního letu v horní letové hladině, provede 1/8 tlačeného přemetu do klesání 45 stupňů od středu letového prostoru, výdrž, v polovině první strany čtverce provede půlvýkrut, výdrž, 1/4 taženého přemetu klesání 45 stupňů (ke středu letového prostoru), výdrž, 1/4 taženého přemetu do stoupání 45 stupňů (od středu letového prostoru), výdrž, v polovině třetí strany čtverce provede půlvýkrut, výdrž, 1/4 tlačeného přemetu (ke středu letového prostoru), výdrž, 1/8 tlačeného přemetu do normálního letu v horní letové hladině. (Všechny strany čtverce musí být stejně dlouhé)
Koeficient 4.

8. Trojúhelník s výkruty na všech stranách  
Model z normálního letu ve spodní letové hladině, přejde 1/8 přemetu do stoupání 45 stupňů, výdrž, v polovině stoupání provede celý výkrut, výdrž,3/8 taženého přemetu do letu na zádech, výdrž, v ose letového prostoru provede celý výkrut, výdrž, přejde 3/8 taženého přemetu do klesání 45 stupňů, výdrž, v polovině klesání provede celý výkrut, výdrž, 1/8 taženého přemetu do normálního letu ve spodní letové hladině.
Koeficient 5.

9. Obrácená kubánská osma ze zad s půlvýkruty 
Model z letu na zádech v horní letové hladině provede 1/8 taženého přemetu do klesání 45 stupňů od středu letového prostoru, výdrž, v polovině klesání provede půlvýkrut, výdrž, 3/4 taženého přemetu, výdrž, v polovině stoupání provede půlvýkrut, výdrž, 5/8 taženého přemetu do letu na zádech v horní letové hladině.
Koeficient 3.

10. Střídavé výkruty
Model z normálního letu provede celý výkrut a bez výdrže provede druhý výkrut v opačném směru.
Koeficient 2.

11. Vývrtka 3 otočky 
Model z normálního letu v ose letového prostoru přejde do vývrtky, provede tři otočky vývrtky, srovná do svislého klesání, výdrž, provede ¼ normálního přemetu, do normálního letu.
Koeficient 2.  

Přistání
Nehodnotí se.
  
Aktualizováno ( 02.11.2012 )