Sestava RCA 2016 - 2017
Napsal Petr Fukač   
21.09.2015

akro.jpg sest1617_strucna.jpg Nová sestava RCA pro roky 2016 a 2017 je tady.

Stručný popis sestavy: 

Podrobný popis naleznete dále...


sest1617_aresti.jpg Sestava RCA 2016 - 2017 v ARESTI

Podrobný popis sestavy RCA 2016 - 2017  sest1617_popis

Dovětek trenéra RCA Václava Řípy:

Dobrý den přeji všem pilotům RCA bývalým, stávajícím i novým.Dovolte mi Vám sdělit co je nového v kategorii RCA.Letošní rok po delší stagnaci přinesl několik nových tváří mezi nás.Rozhodl jsem se pro drobnou úpravu pravidel, která byla inspirována kategorii RCAH, kde se létá jedna sestava na Bezdrevu (Tato sestava vzniká dohodou několika národů)a na ostatních závodech v Čechách se létá zcela jiná. Taková podoba pravidel se po mnoho let velmi osvědčila. Úprava stávajících pravidel:

Doplnit pod řádek: 9.3.1.13. Sestava letových obratů RCA pro r. 2016 a 2017. Tato sestava je základní. Pořadatel může letovou sestavu určit sám, součet koeficientů obtížnosti ovšem nesmí být větší než 40. Pro sestavu může použít pouze obraty, obvyklé v kategorii F3A. Povinná sestava musí být soutěžícím k dispozici minimálně 30 dnů před soutěží a musí být přílohou propozic.Tato úprava vstoupí v platnost po odsouhlasení svazem modelářů od příštího roku.

Rozesílám novou sestavu, platnou tentokráte na dva roky 2016  2017, která vznikla z podnětů pilotů, kteří tuto sezónu létali a byla poté prodiskutována na MČR v Praze. Tato sestava bude použitá, předpokládám na většině soutěží a na MČR- Pokud si bude některý klub přát, tak jejich sestavu umístíme i na náš web, kde je již nová sestava také ke stažení.  

S přáním mnoho radosti z úspěšných přistání přeje

Václav Řípa

Aktualizováno ( 02.11.2015 )